Papa Joes - Hai Bà Trưng Papa Joes - Hai Bà Trưng

Grfl, Hanoi Towers, 49 Hai Bà Trưng

Trường cấp 3
Phòng khám phụ sản