VietBank - Hội sở VietBank - Hội sở

Số 72 - 74 Phố Bà Triệu

VietBank Đội Cấn VietBank Đội Cấn

Số 206 Đội Cấn

Siêu thị
Trường cấp 3