Ngân hàng Phương Nam Ngân hàng Phương Nam

Số 27 Hàng Bài

Phòng khám phụ sản
Trạm y tế