Học viện An ninh Nhân dân Học viện An ninh Nhân dân

Km9 đường Nguyễn Trãi

Khách sạn 4 sao
Di tích lịch sử