Đại lí gạo Thanh Giang Đại lí gạo Thanh Giang

Số 138, Đường Hồ Tùng Mậu

Phòng khám phụ sản
Trung tâm ngoại ngữ