Trường THPT bán công Đống Đa Trường THPT bán công Đống Đa

27/44, Nguyễn Phúc Lai

Trường THPT Tây Hồ Trường THPT Tây Hồ

Ngõ 143 An Dương Vương Phú Thượng

Phòng cháy chữa cháy
Siêu thị