FPT Shop - Hai Bà Trưng FPT Shop - Hai Bà Trưng

92 Hai Bà Trưng

Di tích lịch sử
Khách sạn 4 sao