Shop Man Shop Man

Số 100, Phố Bạch Mai

Sara Korea Sara Korea

Số 30A, Phố Thợ Nhuộm

Phòng cháy chữa cháy
Di tích lịch sử