Kem Phan Nam Kem Phan Nam

44 Châu Long

Kem tươi Mya Kem tươi Mya

Số 8, Đường Nguyễn Văn Huyên

Trung tâm thương mại
Phòng cháy chữa cháy