Nhà sách Fahasa Hà Nội Nhà sách Fahasa Hà Nội

Số 338, Phố Xã Đàn

Trường cấp 3
Khu vui chơi