Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Trung tâm ngoại ngữ
Phòng khám phụ sản