Bến xe Lương Yên Bến xe Lương Yên

Số 3, Đường Nguyễn Khoái

Trường cấp 3
Nhà hàng