Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Trung tâm ngoại ngữ
Nhà hàng buffet