Chùa Thiên Phúc Chùa Thiên Phúc

94 Hai Bà Trưng

Trạm y tế
Khách sạn