Bệnh viện Nam Thăng Long Bệnh viện Nam Thăng Long

40 , Đường Tân Xuân

Long Biên
Ba Vì