Đình Thư Cưu Đình Thư Cưu

Thôn Thư Cưu - Cổ Loa

Hoài Đức
Hai Bà Trưng