Restaurent Bình Minh Restaurent Bình Minh

Số 52P, Phố Lý Thường Kiệt

Thanh Xuân
Thanh Trì