VIB Xa La VIB Xa La

Biệt thự số 11, vị trí 02, khu dự án nhà ở Xa La, Phường Phúc La

Tây Hồ
Hoài Đức