Trường THCS Phú Minh Trường THCS Phú Minh

Thôn Đoài - Phú Minh

Gia Lâm
Phúc Thọ