Ga Gia Lâm Ga Gia Lâm

Ngõ 481 Ngọc Lâm

Hai Bà Trưng
Đống Đa