Thanh Sáng - Sửa chữa điện tử Thanh Sáng - Sửa chữa điện tử

Số 51, Phố Phùng Chí Kiên

Mê Linh
Hai Bà Trưng