Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương

Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương

Viện Huyết Học Truyền Máu Trung Ương Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương được thành lập ngày 08 - 03 - 2004 theo quyết định số 31/2004/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Viện trưởng là PGS. TS. Nguyễn Anh Trí, 2 Phó Viện trưởng là TS. Phạm Quang Vinh và BS thầy thuốc ưu tú Nguyễn Chí Tuyển.Tiền thân của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là Viện Huyết học - Truyền máu nằm trong Bệnh viện Bạch Mai được thành lập ngày 31 - 12 - 1984 theo quyết định số 1531/BYT - QÐ của Bộ Y tế trên cơ sở là khoa Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Bạch Mai. GS Bạch Quốc Tuyên là Viện trưởng đầu tiên, 2 Phó Viện trưởng là BS.Ðỗ Xuân Thiêm và PGS.TS.Thái Quý. - Năm 1993, GS. Bạch Quốc Tuyên nghỉ hưu, Bộ Y tế bổ nhiệm GS. TSKH. Ðỗ Trung Phấn làm Viện trưởng, PGS Thái Quý làm Phó Viện trưởng. Và tháng 5 - 1998 bổ nhiệm BS - thầy thuốc ưu tú Nguyễn Chí Tuyển, sau đó đến tháng 1 - 2002 bổ nhiệm TS. Phạm Quang Vinh làm Phó Viện trưởng. Viện Huyết học - Truyền máu TW có chức năng khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa, sản xuất chế phẩm máu, thực hiện việc thu gom, sàng lọc, cung cấp máu và các sản phẩm máu, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hướng dẫn. chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống Huyết học - Truyền máu trong phạm vi cả nước, thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Huyết học - Truyền máu theo quy định của pháp luật.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Siêu thị