Bệnh Viện Mắt Hà Đông

Bệnh Viện Mắt Hà Đông

Bệnh viện Mắt Hà Đông được thành lập trên cơ sở tổ chức lại và nâng cấp Trung tâm Mắt Hà Đông, là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, tự đảm bảo một phần chi phí thường xuyên.
Bệnh viện Mắt Hà Đông là cơ sở khám chữa bệnh theo chuyên khoa mắt, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn Hà Nội và các vùng lân cận.

Bệnh viện cũng có nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo Sở Y tế và TP Hà Nội trong việc xây dựng kế hoạch phòng, chống mù loà, phòng chống các bệnh về mắt. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện công tác phòng, chống mù lòa, phòng chống các bệnh về mắt khi có yêu cầu…

Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc theo quy định.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn