Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 1958 trên cơ sở kế thừa Bảo tàng Louis Finot do người Pháp xây dựng năm 1926 và hoạt động vào năm 1932. Đây là Viện bảo tàng của trường Viễn Đông Bác cổ. Ngày ấy, đây là nơi trưng bày những đồ cổ thu thập từ các nước ở Đông Nam Á. Nǎm 1958, người Pháp bàn giao lại ngôi nhà này cho chính quyền cách mạng mới.

Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng rộng khoảng 2000 m2, được chia thành nhiều không gian cho các tuyến tham quan theo chủ điểm và thứ tự thời gian lịch sử.

Hệ thống trưng bày của Bảo tàng Lịch sử gồm bốn phần trọng tâm:

Phần thứ nhất: Việt Nam thời tiền sử

Phần thứ hai: Từ thời dựng nước đầu tiên đến triều Trần

Phần thứ ba: Việt Nam từ triều Hồ đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Phần thứ tư: Phòng trưng bày sưu tập điêu khắc đá Chăm PaĐịa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khu vui chơi