Cây xăng Quân Đội - Quốc lộ 1

Cây xăng Quân Đội - Quốc lộ 1

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế