VietinBank - Phòng giao dịch Tiền Phong

VietinBank - Phòng giao dịch Tiền Phong

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử