Sacombank - Phòng giao dịch Phan Đình Phùng

Sacombank - Phòng giao dịch Phan Đình Phùng

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử