Tòa soạn Báo Quân đội Nhân dân

Tòa soạn Báo Quân đội Nhân dân

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng buffet