Cửa hàng Viettel 213 Xã Đàn Đống Đa

Cửa hàng Viettel 213 Xã Đàn Đống Đa

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử