Nem nướng

Nem nướng

3k/cái, ngon, khác hẳn nem nướng Ấu Triệu

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trung tâm thương mại