Bể bơi làng quốc tế Thăng Long

Bể bơi làng quốc tế Thăng Long

Mở cửa từ 5h - 10h, 15h - 19h, tính tiền bơi theo buổi. Giá vé: 15.000đ/người lớn/buổi, 10.000đ/trẻ em/buổi.

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khách sạn