Nhà thuốc tư nhân Việt Anh

Nhà thuốc tư nhân Việt Anh

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử