Học viện Báo chí và Tuyên truyền
  • (04) 37548262
  • Dịch vụ: Học viện
  • Địa chỉ: 36 đường Xuân Thuỷ, P. Dịch Vọng Hậu
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Nhà hàng