Trà chanh 194 Hàng Bông

Trà chanh 194 Hàng Bông

Quán mở từ 8h - 12h tối

Quán nằm ở ngay cạnh phố Cấm Chỉ - Tốg Duy Tân

Liên hệ: 0982886364

Giá cả và đồ uống
- Trà chanh : 7k/1 cốc
- Đá me : 10k
- Sữa chua thạch : 12k
- Sữa chua nếp cẩm : 15k

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Trạm y tế