Kem ký Lò Đúc

Kem ký Lò Đúc

Theo nhận xét chủ quan thì bên 29 ngon hơn.

Giá ở 29 là 50k/kg, bên 31 là 45k/kg.

Trong hình là nửa kg

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Phòng khám phụ sản