VIB Hoàn Kiếm
  • 04 3941 3631
  • Dịch vụ: Ngân hàng
  • Địa chỉ: Số 75 Trần Hưng Đạo - Trần Hưng Đạo
  • XEM BẢN ĐỒ | XEM WEBSITE

VIB Hoàn Kiếm

Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Di tích lịch sử