Bảo tàng Hồ Chí  Minh

Bảo tàng Hồ Chí Minh

http://www.baotanghochiminh.vn/

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (ngày 2/9/1969), thể theo nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định xây dựng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng về Người.

Ngày 25 tháng 11 năm 1970 Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập nhằm chuẩn bị toàn diện cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Sau 20 năm chuẩn bị và xây dựng, ngày 19 tháng 5 năm 1990, Bảo tàng Hồ Chí Minh khánh thành, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh lưu giữ hơn 12 vạn tài liệu, hiện vật, phim ảnh gốc về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tài sản vô giá của dân tộc Việt Nam trong việc giáo dục chủ nghĩa yêu nước, học tập tư tưởng, đạo đức trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; bồi dưỡng các thế hệ người Việt Nam kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người.Địa điểm tương tự
Địa điểm nổi bật
Khu vui chơi