Hà Nội, ngày 16-02-2019

Trai làng Hà Nội mình trần "cướp" cầu 18 kg

22/02/2018 09:44 | 0
Những quả cầu nặng 6-18 kg được trẻ em, người lớn làng Thúy Lĩnh (Hà Nội) giằng co trên sới cầu cổ truyền tổ chức trong ba ngày.

Nguồn: VnExpress
Bình luận
  • Chọn ngày:
  • /
  • /