Hà Nội, ngày 17-07-2018
Nguyễn Ngọc Tiến - Một sử nhân của Hà Nội Nguyễn Ngọc Tiến - Một sử nhân của Hà Nội

Nguyễn Ngọc Tiến tự nhận, so với bề dày cả nghìn năm của Thăng Long xưa, dù ông đã “đi dọc”, “đi ngang”, “đi xuyên” và cả “đi quanh” Hà Nội cũng chưa thể nói hết về thành phố này. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /