Hà Nội, ngày 20-04-2019
Tích cực với công tác khuyến học Tích cực với công tác khuyến học

(NSHN) - Đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay, thầy giáo Lê Ngọc Lạp, Phó Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn Việt Long (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì) luôn tích cực với công tác khuyến học của địa phương. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /