Hà Nội, ngày 18-04-2021
Liễu ở Hồ Gươm có còn xanh? Liễu ở Hồ Gươm có còn xanh?

(NSHN) - Sinh thời, nhà văn Tô Hoài từng nói về nhà văn Vũ Bằng như sau: “Những năm ấy (những năm 30, 40 của thế kỷ trước), Nam Cao đang ở với tôi trên Nghĩa Đô.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /