Hà Nội, ngày 10-12-2019
Đắm say với tình yêu di sản Đắm say với tình yêu di sản

(HNM) - Dáng dấp nhanh nhẹn, đôi mắt tinh anh khiến người lần đầu gặp, chẳng ngờ ông đã ngoài thất thập. Tên của ông được biết đến khắp vùng Tân Triều nhờ công truyền dạy, tiếp lửa gìn giữ gia bảo múa bồng hơn nghìn năm tuổi của quê nhà...

  • Chọn ngày:
  • /
  • /