Hà Nội, ngày 14-08-2020
Hết lòng vì học viên Hết lòng vì học viên

(HNM) - Trên chặng đường trở về của những người từng nghiện ma túy, ngoài sự nỗ lực của chính bản thân họ, còn có sự trợ giúp từ nhiều phía. Trong đó, những cán bộ, nhân viên luôn hết lòng vì học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy có vai trò rất quan trọng.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /