Hà Nội, ngày 19-09-2020
Ngân vang tiếng trống khuyến học Ngân vang tiếng trống khuyến học

(HNM) - Gắn bó với tiếng trống trường suốt thời gian làm việc, khi về hưu, thầy Nguyễn Hữu Phong tiếp tục mang tiếng trống để gây dựng phong trào khuyến học ở địa phương. Những thành tích khuyến học, khuyến tài của thầy đã đóng góp tích cực cho phong trào xây dựng xã hội học tập của huyện Thạch Thất nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /