Hà Nội, ngày 01-10-2020
Chiến công trên mặt trận mới Chiến công trên mặt trận mới

(HNM) - Rời quân ngũ, những chiến sĩ quân đội năm xưa trở về quê hương, vun xới đồng đất bãi, trồng cây đơm hoa, kết trái. Không chỉ làm giàu cho gia đình, các cựu chiến binh còn lập nhiều chiến công trên mặt trận phát triển kinh tế ở địa phương. Hoạt động của các cựu chiến binh quận Long Biên đang là điểm sáng của thành phố trong việc giúp nhau phát triển kinh tế.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /