Hà Nội, ngày 20-11-2019
Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - Bông bưởi ngát hương Nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn - Bông bưởi ngát hương 2

(NSHN) - “Hương thầm” trở thành thương hiệu đi qua năm tháng của nhà thơ nữ tính đầy tinh tế Phan Thị Thanh Nhàn. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /