Hà Nội, ngày 31-05-2020
Người quản trang trọn chữ nghĩa, vẹn chữ tình Người quản trang trọn chữ nghĩa, vẹn chữ tình

(NSHN) - Trong 10 cá nhân tiêu biểu được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội khen thưởng tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tháng 8-2019, ông Nguyễn Khánh Toàn, sinh năm 1935, là người cao tuổi nhất.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /