Hà Nội, ngày 31-05-2020
Cựu chiến binh gương mẫu Cựu chiến binh gương mẫu

(HNM) - Hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Phạm Huy Thông (sinh năm 1952), Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Láng Thượng (quận Đống Đa) luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong các phong trào của địa phương.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /