Hà Nội, ngày 27-02-2020
 Lan tỏa nét đẹp người Tràng An Lan tỏa nét đẹp người Tràng An

(HNMCT) - Triển khai thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, cách làm hay, đến nay Quy tắc ứng xử nơi công cộng (QTƯX) đang ngày càng thấm sâu trong đời sống người dân phường Ngọc Hà. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /