Hà Nội, ngày 03-07-2020
Giảng viên trẻ tâm huyết Giảng viên trẻ tâm huyết

(HNM) - Bí thư Đoàn thanh niên, Phó Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên Học viện Tài chính Lưu Hữu Đức (sinh năm 1986) là đảng viên trẻ có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và giảng dạy, nghiên cứu khoa học. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /