Hà Nội, ngày 25-01-2021
Hết mình bảo vệ quyền lợi của phụ nữ Hết mình bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

(HNM) - Tham gia công tác hội từ năm 1999, đến năm 2011, chị Trần Thị Thúy Ái được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Xuân La (quận Tây Hồ). Hơn 8 năm giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường, chị Ái luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nổi bật là có nhiều đóng góp trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /