Hà Nội, ngày 22-01-2021
"Dù chỉ còn một học viên, tôi vẫn dạy" "Dù chỉ còn một học viên, tôi vẫn dạy"

(HNM) - Hơn 20 năm gắn bó với những "lớp học linh hoạt", đến nay, cô giáo Phạm Thị Huyền đã giúp hơn 150 học viên có hoàn cảnh đặc biệt được học miễn phí, hỗ trợ người học tiếp cận với các cơ hội giáo dục bình đẳng như bao người khác, dù khởi đầu muộn hơn.  

  • Chọn ngày:
  • /
  • /