Hà Nội, ngày 22-10-2020
Từng có “tiểu Thăng Long” bên sông Tích' Từng có “tiểu Thăng Long” bên sông Tích'

(NSHN) -  Vào thế kỉ XI, nhà Lý (1010-1225) cho lập làng Kinh Xá chỉ cách Thăng Long hơn hai mươi dặm đường bộ (trên 30km).

  • Chọn ngày:
  • /
  • /