Hà Nội, ngày 15-07-2020
Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương Cựu chiến binh gương mẫu xây dựng quê hương

(HNM) - Không chỉ lập chiến công trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà nay khi tuổi đã cao, nhiều cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /