Hà Nội, ngày 21-01-2020
Những hạt nhân xây khối đại đoàn kết Những hạt nhân xây khối đại đoàn kết

(HNM) - Là những người gần dân, sát dân, các cán bộ mặt trận ở cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đã không quản ngại vất vả, sẵn sàng vì việc chung. Với lòng nhiệt tình và tâm huyết, họ là những hạt nhân vững chắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

  • Chọn ngày:
  • /
  • /