Hà Nội, ngày 13-11-2018
Sẽ áp dụng quy tắc ứng xử tại các điểm công cộng Sẽ áp dụng quy tắc ứng xử tại các điểm công cộng

(NSHN) - Dự thảo “Bộ quy tắc ứng xử tại địa điểm công cộng”, do Sở VH-TT Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng soạn thảo sau nhiều lần tham vấn ý kiến các nhà khoa học, cơ quan quản lý và cộng đồng dân cư đã cơ bản hoàn thành.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /