Hà Nội, ngày 26-04-2019
Một trí thức Hà thành tiêu biểu Một trí thức Hà thành tiêu biểu

(NSHN) - Nhà nghiên cứu phê bình văn học PGS-TS Lê Thị Đức Hạnh là tấm gương về nghị lực vượt khó vươn lên trong nghiên cứu khoa học.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /