Hà Nội, ngày 27-09-2020
Người lưu giữ những mùa hoa Hà Nội Người lưu giữ những mùa hoa Hà Nội

(NSHN) - Yêu hoa, mê những mùa hoa Hà Nội và mong muốn những mùa hoa ấy luôn hiện hữu, khoe sắc không phụ thuộc vào thời gian, thời tiết, kiến trúc sư Đặng Tố Anh qua tác phẩm của mình đã thật sự đem lại những cảm xúc tuyệt vời.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /