Hà Nội, ngày 28-09-2020
Ẩm thực Hà Nội những trải nghiệm thú vị Ẩm thực Hà Nội những trải nghiệm thú vị

(HNMCT) - Giống như tiếng Hà Nội, ẩm thực Hà Nội có tính đại diện cho Thủ đô và cả nước, là sự kết tinh văn hóa từ dòng chảy hàng ngàn năm lịch sử và sự giao thoa, tiếp biến của nhiều nền văn hóa.

  • Chọn ngày:
  • /
  • /